Norėdami kreiptis į mus dėl skolos išieškojimo arba
pardavimo, prašome užpildyti tam skirtą paraiškos
formą, kuri leis kuo greičiau imtis reikiamų veiksmų.
Ikiteisminis skolų išieškojimas

Tel.: 8-690-82355
El. paštas: info@indebt.lt
SKOLŲ PREVENCIJA
SKOLŲ IŠIEŠKOJIMAS
© 2010-2013 UAB „InDebt“
Ikiteisminis
Kreipimasis į teismą yra „ultima ratio” (lot. - "kraštutinė priemonė"), t.y. juo
neturi būti piktnaudžiaujama. UAB „InDebt” išieškodama skolas ypatingai daug
dėmesio skiria kreditoriaus ir debitoriaus santykių išsaugojimu. UAB „InDebt”
ikiteisminio skolų išieškojimo proceso metu naudojamos tik efektyvios ir
visuomenės moralei neprieštaraujančios priemonės.

UAB „InDebt“ be išankstinių mokesčių atstovauja klientą santykiuose su
skolininkais ir imasi visų teisėtų bei korektiškų priemonių, kad skola būtų
sumokėta. Pasirašius sutartį, mes operatyviai pradedame skolininko paiešką,
analizuojame jo finansinę būklę, inicijuojame įmonės turto paiešką, siunčiame
skolininkui priminimus, pranešimus bei pretenzijas. Komisinių dydis priklauso
nuo skolos dydžio, senumo, situacijos problemiškumo bei kitų aplinkybių.
Komisiniai mokami tik sėkmės atveju - išieškojus skolą.

Nepavykus išieškoti skolos, pateikiame savo išvadas bei pasiūlymus ir Jums
pageidaujant, atstovaujame Jus teismuose, antstolių kontorose, notarų
biuruose.

Ikiteisminio skolų išieškojimo privalumai:

·  nėra jokių išankstinių mokesčių;
·  nepavykus išieškoti skolos, nepatiriate jokių išlaidų;
·  taupote savo laiką, energiją bei materialinius išteklius.

Skolų išieškojimas ikiteismine tvarka

·  Surenkame aktualią ir objektyvią informaciją apie skolininką, jo vykdomos
veiklos rezultatus, apie turimą turtą ir įsipareigojimus, taip pat įvertiname
galimybes išieškoti skolą ikiteismine tvarka.
·  Nustatome skolininko buvimo ar buveinės vietą.
·  Parengiame ir skolininkui nusiunčiame raginimą sumokėti skolą, įskaitant
delspinigius (palūkanas).
·  Nuolat telekomunikacijoms priemonėmis jį raginame susimokėti skolą.
·  Vykstame į skolininko buvimo vietą ar buveinę bei inicijuojame ir vedame
derybas dėl įsiskolinimo padengimo bei galimų alternatyvių skolos užtikrinimo
būdų (įkeitimo, laidavimo sutarčių pasirašymo ir kita) atlikimo.
·  Imsimės visų teisėtų priemonių tam, kad būtų pasirašytas skolos pripažinimo
ir pasižadėjimo padengti įsiskolinimą per numatytą terminą dokumentas.
·  Organizuojame kitus veiksmus, užtikrinančius skolininko finansinių
įsipareigojimų įvykdymą (faktinių aplinkybių konstatavimą, vekselių
pasirašymą bei jų vykdymo užtikrinimą, įkeisto turto realizavimą aukciono
būdu ir kt.).
·  Esant galimybei, organizuojame ir koordinuojame, bei bendradarbiaujame su
antstoliu, kuris vykdo priverstinį skolos išieškojimą.
·  Imsimės visų teisėtų priemonių, kad skolos išieškojimo išlaidas (mokestį už
paslaugą) padengtų skolininkas.
·  Kontroliuojame ir, esant galimybei, fiksuojame skolos padengimą.
·  Visos skolos išieškojimo metu vykdome skolininko monitoringą, t.y.
informacijos apie skolininką, jo vykdomos veiklos rezultatus, taip pat apie jo
turimą turtą ir įsipareigojimus, pasikeitimus.
·  Nesant galimybės išieškoti skolą, parengiame pažyma dėl skolos išieškojimo
negalimumo, t.y. išsamią ataskaitą apie skolos išieškojimo ikiteismine tvarka
metu surinktą informaciją, naudotas priemones ir pasiektus rezultatus, taip pat
pateikiame rekomendacijas dėl skolos išieškojimo teismine tvarka
·  Esant poreikiui parengiame pažymą dėl skolos pripažinimo beviltiška.
Prevencija
Monitoringas
Vekselis
Prevencinis spaudas
Mokumo vertinimas
Mokėjimų kontrolė
Įkiteisminis
Teisminis
Skolų pirkimas
Skolų pardavimas
Mediacija
Konsultacijos
PARAIŠKA SKOLOS IŠIEŠKOJIMUI
PARAIŠKA SKOLOS PARDAVIMUI