Norėdami kreiptis į mus dėl skolos išieškojimo arba
pardavimo, prašome užpildyti tam skirtą paraiškos
formą, kuri leis kuo greičiau imtis reikiamų veiksmų.
Konsultacijos

Tel.: 8-690-82355
El. paštas: info@indebt.lt
SKOLŲ PREVENCIJA
SKOLŲ IŠIEŠKOJIMAS
© 2010-2013 UAB „InDebt“
Konsultacijos
Siekdami padėti išspręsti Jums iškilusias problemas, siūlome nedelsti
ir pasikonsultuoti internetu - juk dažniausiai greitas sprendimas
reikalauja mažiau pastangų ir lėšų. Norėdami gauti nemokamą
konsultaciją, tiesiog parašykite el. laišką adresu info@indebt.lt,
kuriame išdėstykite savo klausimą, klausimą stenkities suformuluoti
kiek įmanomą aiškiau, nurodykite visas svarbias aplinkybes, priešingu
atveju pateiktas atsakymas nebus tikslus.

Išsamų Jūsų problemos teisinį komentarą gausite neatsitraukę nuo
savo darbo vietos ar neišėję iš namų, taip sutaupysite laiko, be to,
paslauga galima pasinaudoti netgi esant kitame mieste ar užsienyje.
Visi Jūsų klausimai, tiek atsakymai yra visiškai konfidencialūs ir nėra
skelbiami nei šioje interneto svetainėje, nei kur nors kitur. Atsakymas
pateikiamas el. paštu. Jei Jūsų klausimas platus, reikalautis didelių
laiko sąnaudų ir išsamių studijų ar norite išsamesnio teisinio
komentaro, užsisakykite mokamą konsultaciją.
Prevencija
Monitoringas
Vekselis
Prevencinis spaudas
Mokumo vertinimas
Mokėjimų kontrolė
Įkiteisminis
Teisminis
Skolų pirkimas
Skolų pardavimas
Mediacija
Konsultacijos
PARAIŠKA SKOLOS IŠIEŠKOJIMUI
PARAIŠKA SKOLOS PARDAVIMUI