Norėdami kreiptis į mus dėl skolos išieškojimo arba
pardavimo, prašome užpildyti tam skirtą paraiškos
formą, kuri leis kuo greičiau imtis reikiamų veiksmų.
Finansinių mokėjimų kontrolė

Tel.: 8-690-82355
El. paštas: info@indebt.lt
SKOLŲ PREVENCIJA
SKOLŲ IŠIEŠKOJIMAS
© 2010-2013 UAB „InDebt“
Prevencinis spaudas
Finansinių mokėjimų kontrolė - tai nuolatinis įmonės finansinių
mokėjimų stebėjimas, klientų įspėjimas apie vėluojančius mokėjimus
bei kitų prevencinių priemonių vykdymas siekiant, kad vėluojantys
mokėjimai nevirstų skolomis.

Ši paslauga yra skirta administruoti bei kontroliuoti visus Jūsų
gaunamus mokėjimus už paslaugas bei prekes apskaitos sistemose.
Finansinių mokėjimų kontrolė apima: mokėjimų už paslaugas bei
prekes administravimą ir kontrolę, grąžinamų mokėjimų apskaitą ir
kontrolę, skolų, netesybų derinimą su klientais, grynaisiais pinigais
sumokėtų sumų administravimą, užstatų už prekes ar paslaugas
apskaitą ir kontrolę, neteisingai apskaitytų mokėjimų sutvarkymą ir kt.
Prevencija
Monitoringas
Vekselis
Prevencinis spaudas
Mokumo vertinimas
Mokėjimų kontrolė
Įkiteisminis
Teisminis
Skolų pirkimas
Skolų pardavimas
Mediacija
Konsultacijos
PARAIŠKA SKOLOS IŠIEŠKOJIMUI
PARAIŠKA SKOLOS PARDAVIMUI