Norėdami kreiptis į mus dėl skolos išieškojimo arba
pardavimo, prašome užpildyti tam skirtą paraiškos
formą, kuri leis kuo greičiau imtis reikiamų veiksmų.
Mediacija

Tel.: 8-690-82355
El. paštas: info@indebt.lt
SKOLŲ PREVENCIJA
SKOLŲ IŠIEŠKOJIMAS
© 2010-2013 UAB „InDebt“
Mediacija
Mediacija yra vienas iš alternatyvių ginčų sprendimo būdų. Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai teisinėje literatūroje dažniausiai suprantami kaip neteisminiai ginčų sprendimo mechanizmai, taikomi vietoj bylinėjimosi teisme. Mediacijos privalumai lyginant su teismo procesu:

·  daug pigesnė;
·  trumpesnė;
·  lankstesnė;
·  efektyvesnė.

Savo prigimtimi mediacija yra labai panaši į šalių derybas. Kai kurie autoriai mediaciją netgi apibūdina kaip derybas, kurios vedamos padedant trečiajai šaliai. Esminis skirtumas tarp šių dviejų ginčų sprendimo būdų - trečiojo asmens dalyvavimas procese. Derybų metu šalys tarpusavio ginčą sprendžia tiesiogiai, o mediacijos atveju, joms tai daryti padeda trečioji nepriklausoma šalis - mediatorius.

Dažnai šalių emocijos ir principinės pozicijos neleidžia joms rasti taikaus sprendimo derybų metu, todėl mediatoriaus dalyvavimas ginče tampa labai svarbus. Mediatorius naudodamas tam tikrą metodiką, specialias žinias ir profesinę patirtį, stengiasi sumažinti įtampą tarp šalių ir palengvinti jų bendravimą. Pagrindinis mediatoriaus tikslas yra padėti šalims taikiai išspręsti nesutarimą ir surasti abiems pusėms priimtiną sprendimą. Taigi mediaciją galima būtų apibrėžti kaip ginčų sprendimo būdą, kurio metu trečioji nepriklausoma šalis padeda ginčo šalims pasiekti abi puses tenkinantį susitarimą.

SKOLŲ PIRKIMAS

Skolos ir kitos reikalavimo teisės į fizinį ar juridinį asmenį gali būti parduodamos.

Tokio pardavimo nauda yra:

·  iškart atgaunate skolos dalį;
·  nebereikia rūpintis tolimesniu skolos išieškojimu, kadangi tai jau tampa mūsų rūpesčiu;
·  išlaidos dėl skolos nedidės;
·  įsiskolinimus galite parduoti bet kuriame jų atgavimo etape.

Skolų pirkimo galimybės ir sąlygos yra aptariamos kiekvienu konkrečiu atveju.
Prevencija
Monitoringas
Vekselis
Prevencinis spaudas
Mokumo vertinimas
Mokėjimų kontrolė
Įkiteisminis
Teisminis
Skolų pirkimas
Skolų pardavimas
Mediacija
Konsultacijos
PARAIŠKA SKOLOS IŠIEŠKOJIMUI
PARAIŠKA SKOLOS PARDAVIMUI