Norėdami kreiptis į mus dėl skolos išieškojimo arba
pardavimo, prašome užpildyti tam skirtą paraiškos
formą, kuri leis kuo greičiau imtis reikiamų veiksmų.
Verslo partnerių patikimumo ir mokumo vertinimas

Tel.: 8-690-82355
El. paštas: info@indebt.lt
SKOLŲ PREVENCIJA
SKOLŲ IŠIEŠKOJIMAS
© 2010-2013 UAB „InDebt“
Mokumo vertinimas
Prieš sudarant sutartį su nauju klientu, siekiant išvengti įsiskolinimų
susidarymo, pravartu iš anksto įvertinti kliento mokumą, finansinį
potencialą bei jo būklę.

Atliekame išsamų Jus dominančios įmonės įvertinimą, siūlome
įmonės patikimumo informaciją, kurią sudaro: informacija apie
Lietuvoje registruotas įmones, jų pajamas, pajamų analizė (vertinant
su kitomis panašia veikla užsiimančiomis įmonėmis), informacija apie
įmonės nemokumą, bankrotą, likvidavimą, darbuotojų skaičių,
įmonės vadovus, įstatinį kapitalą, turimą turtą, skolas, informacija
apie įmonei priklausančias transporto priemones, nekilnojamąjį turtą
bei jo statusą ir kt.

Mokumo vertinimo nauda:
•  gausite tik naujausią informaciją;
•  laiku priimsite teisingus sprendimus;
•  sumažinsite klientų įsiskolinimų tikimybę ir verslo riziką;
•  ateityje nesusidursite su uždelstų skolų problema.

Klientų mokumą reikia vertinti pastoviai. Nuolat stebint klientų
kreditingumą, periodiškai gaunama informacija apie klientų rizikos
faktorius. Tai paprastas būdas stebėti jau esamus partnerius. Ši
paslauga padeda prognozuoti klientų mokumą ateityje.
Prevencija
Monitoringas
Vekselis
Prevencinis spaudas
Mokumo vertinimas
Mokėjimų kontrolė
Įkiteisminis
Teisminis
Skolų pirkimas
Skolų pardavimas
Mediacija
Konsultacijos
PARAIŠKA SKOLOS IŠIEŠKOJIMUI
PARAIŠKA SKOLOS PARDAVIMUI