Norėdami kreiptis į mus dėl skolos išieškojimo arba
pardavimo, prašome užpildyti tam skirtą paraiškos
formą, kuri leis kuo greičiau imtis reikiamų veiksmų.
Monitoringas

Tel.: 8-690-82355
El. paštas: info@indebt.lt
SKOLŲ PREVENCIJA
SKOLŲ IŠIEŠKOJIMAS
© 2010-2013 UAB „InDebt“
Monitoringas
Monitoringas - tai nuolatinis, sistemingas įmonės būklės, jos vykdomos
veiklos, finansinės padėties pasikeitimo stebėjimas. Svarbu pažymėti, kad
verslo partnerių mokumo vertinimas būtinas ne tik prieš pasirašant
sutartį, bet ir sutarties vykdymo metu - būtina sekti verslo partnerių
finansinę padėtį, įstatinio kapitalo pokyčius, darbuotojų skaičiaus kaitą,
registracijos duomenų pasikeitimą ir operatyviai reaguoti į šiuos
pakitimus pagal įmonės nusistatytą skolų administravimo politiką.

Monitoringo nauda
•  Monitoringas palengvina kreditų rizikos valdymo procesą bei taupo        
klientų laiką. Informacijos apie stebimus klientus nereikia ieškoti
•  Pagreitina apyvartinių lėšų sugrįžimą
•  Sumažina beviltiškų skolų riziką
•  Gavus savalaikį pranešimą apie stebimo kliento būklės pokyčius,
galima operatyviai reaguoti į galimus kliento finansinius sunkumus ir
priimti atitinkamus sprendimus.

Pasinaudojus šia paslauga, Jums nebereikės :
•  stebėti klientų atsiskaitymo terminų;
•  priminti apie atsiskaitymo laikotarpio pabaigą;
•  išsiaiškinti ir įvertinti uždelsimo priežastis.

Tai atliksime mes - savo srities profesionalai.
Prevencija
Monitoringas
Vekselis
Prevencinis spaudas
Mokumo vertinimas
Mokėjimų kontrolė
Įkiteisminis
Teisminis
Skolų pirkimas
Skolų pardavimas
Mediacija
Konsultacijos
PARAIŠKA SKOLOS IŠIEŠKOJIMUI
PARAIŠKA SKOLOS PARDAVIMUI