Norėdami kreiptis į mus dėl skolos išieškojimo arba
pardavimo, prašome užpildyti tam skirtą paraiškos
formą, kuri leis kuo greičiau imtis reikiamų veiksmų.
Prevencija

Tel.: 8-690-82355
El. paštas: info@indebt.lt
SKOLŲ PREVENCIJA
SKOLŲ IŠIEŠKOJIMAS
© 2010-2013 UAB „InDebt“
Prevencija
Skolų prevencija - tai būdas išvengti skolų ir su jomis susijusių pasekmių.
Skolų prevenciją apima visuma priemonių, padedančių išvengti ilgalaikių
skolų atsiradimo. Jų paskirtis yra ne kova su atsiradusiomis skolomis, o
kelio skolų atsiradimo užkirtimas.

Kiekviena skola sutrikdo įmonės veiklą: sutrinka įmonės pinigų srautai,
atidedami įmonės investiciniai projektai, blogėja santykiai tiek su
tiekėjais, tiek su pirkėjais, todėl didelis dėmesys turėtų būti skiriamas ne
vien tik jau susidariusių skolų susigrąžinimui, bet ir kelio skoloms
atsirasti užkirtimui.

Įmonėje įgyvendinus efektyvias skolų prevencijos priemones, priverstinio
skolų išieškojimo tenka imtis daug rečiau ir šis procesas tampa
operatyvesnis bei pigesnis. Teisingas skolų administravimo strategijos
parinkimas - tai dalis viso įmonės verslo sėkmės. Dėl šios priežasties
įmonių vadovai turėtų atkreipti dėmesį į skolų prevencijos priemones.

Teikiame šias su skolų prevencija susijusias teisines paslaugas:
•  verslo partnerių patikimumo ir mokumo įvertinimas
•  įmonių monitoringas
•  finansinių mokėjimų kontrolė
•  prevencinio spaudo naudojimas
•  vekselis
Prevencija
Monitoringas
Vekselis
Prevencinis spaudas
Mokumo vertinimas
Mokėjimų kontrolė
Įkiteisminis
Teisminis
Skolų pirkimas
Skolų pardavimas
Mediacija
Konsultacijos
PARAIŠKA SKOLOS PARDAVIMUI
PARAIŠKA SKOLOS IŠIEŠKOJIMUI