Norėdami kreiptis į mus dėl skolos išieškojimo arba
pardavimo, prašome užpildyti tam skirtą paraiškos
formą, kuri leis kuo greičiau imtis reikiamų veiksmų.
Teisminis skolų išieškojimas

Tel.: 8-690-82355
El. paštas: info@indebt.lt
SKOLŲ PREVENCIJA
SKOLŲ IŠIEŠKOJIMAS
© 2010-2013 UAB „InDebt“
Teisminis
Ne visada skolas pavyksta išieškoti ikiteismine tvarka. Tai lemia tam tikros
aplinkybės - įrodymų trūkumas, labai ilgas įsipareigojimų uždelsimo terminas,
kreditoriaus dalies prievolės neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas ir kt. Jeigu
skolininkas nepasinaudoja jam suteiktomis galimybėmis apmokėti savo skolą be
teisminio bylinėjimosi ir atitinkamai papildomų išlaidų, skolos išieškojimas
vykdomas teisminiu būdu. Tokiu atveju taikomos įvairios priverstinio pobūdžio
priemonės, tokios kaip išieškojimas iš skolininko lėšų ar turto, bei piniginių
sumų, bei kitos priverstinio pobūdžio priemonės. Priverstinis skolų išieškojimas
vykdomas pagal teismo ar kitų institucijų (pvz. notarų) išduotus vykdomuosius
dokumentus.

UAB „InDebt“ jeigu turite visus reikiamus skolą ar žalą pagrindžiančius
įrodymus Jums palankų teismo sprendimą. Priešingu atveju, mokėti paslaugos
mokesčio, išskyrus administracines išlaidas, nereikės.
UAB „InDebt“ įvertina bylos baigties galimybes, parenka palankiausią teisminio
išieškojimo priemonę, paruošia visus reikiamus procesinius dokumentus, pasiūlo
atstovavimą teisme. Teisminis skolų išieškojimas apima:

·  procesinių dokumentų (ieškinių, priešieškinių, atsiliepimų, dublikų, triplikų,
prašymų, atskirųjų skundų, pareiškimų teismo įsakymo tvarka, pareiškimų
dokumentinio proceso tvarka, taikos sutarčių, kitų procesinių dokumentų)
parengimą ir pateikimą teismui.
·  kliento ir jo interesų atstovavimą teisme.
·  teismo sprendimų, nutarčių, nutarimų ir įsakymų civilinėse bylose vykdymo
priežiūrą.
·  apeliacinių skundų rengimą ir atstovavimą apeliacinės instancijos teismuose.
·  bankroto bylos iniciavimą.
Šią paslaugą rekomenduojame rinktis, jeigu:
·  Norite užsitikrinti priverstinį teismo sprendimo vykdymą.
·  Skolos ir žalos administravimo ir ikiteisminio išieškojimo būdai nedavė
laukiamų rezultatų.
·  Turite informacijos apie skolininko ar žalą padariusio asmens prastą finansinę
padėtį.
·  Norite, kad būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės (areštuotos
skolininko ar žalą padariusio asmens sąskaitos, kilnojamas ir nekilnojamas
turtas, nustatytas draudimas sudaryti tam sandorius ir kt.).
·  Skolos ar kompensacijos už padarytą žalą sumas yra didelė.
·  Skolininkas ar žalą padaręs asmuo ilgą laiką vengia grąžinti skolą ar
kompensuoti padarytą žalą ir nėra nusiteikęs bendradarbiauti.
·  Jūsų finansiniam stabilumui užtikrinti reikalingi „realūs pinigai".
Šiai paslaugai taikoma ypač palanki atsiskaitymo sistema - iš anksto sumokate
tik žyminį mokestį teismui ir pašto išlaidas, o likusią sumą - priėmus klientui
palankų teismo sprendimą. Į paslaugos mokestį įskaičiuotos visos tarpinės
išlaidos. „Sėkmės mokestis" mokamas tik sėkmingo priverstinio išieškojimo
atveju.
Išsprendęs pareiškimo priėmimo klausimą, teismas nedelsdamas, ne vėliau kaip
kitą dieną, išduoda kreditoriui teismo įsakymą ir išsprendžia laikinųjų apsaugos
priemonių taikymo skolininkui klausimą (jei kreditorius prašė jas taikyti). Kai
teismas, Kreditoriaus prašymu, taiko laikinąsias apsaugos priemones, teismo
įsakymo nuorašas teismo įsakymo išdavimo dieną išsiunčiamas antstoliui, turto
registro tvarkytojui ar kitam vykdytojui, kuris, pavyzdžiui, uždeda areštą kol
nėra padengtas įsiskolinimas kreditoriui.
Teismo įsakymas įsiteisėja, jeigu per dvidešimt dienų nuo pranešimo skolininkui
įteikimo dienos sumokėti kreditoriui priteistas sumas (įskaitant delspinigius bei
bylinėjimosi išlaidas), skolininkas nepareiškia prieštaravimų dėl kreditoriaus
pareiškimo. Kai skolininkas per 20 dienų nepateikia teismui jokio atsiliepimo,
tuomet teismo įsakymas įsiteisėja ir kreditoriaus prašymu išduodamas
vykdomasis raštas priverstiniam išieškojimui vykdyti, kurį atlieka antstolis.
Prevencija
Monitoringas
Vekselis
Prevencinis spaudas
Mokumo vertinimas
Mokėjimų kontrolė
Įkiteisminis
Teisminis
Skolų pirkimas
Skolų pardavimas
Mediacija
Konsultacijos
PARAIŠKA SKOLOS IŠIEŠKOJIMUI
PARAIŠKA SKOLOS PARDAVIMUI